Nemůžete si vzpomenout?
Špatně se soustředíte?

vertigo

Trpíte závratěmi?

Jak zvládat závratě a problémy s rovnováhou.

Závrať neboli vertigo může být skutečným problémem. Je varovným signálem stejně jako bolest a zřejmě budete potřebovat lékaře, aby vám pomohl vyřešit jeho příčinu. V mnoha případech může lékař závratě účinně léčit, a předcházet tak zejména nechtěným pádům.
Rádi bychom vám nabídli více informací o závratích a problémech s rovnováhou. Pokud trpíte vertigem, chtěli bychom vám také poskytnout informace o tom, jak se vypořádat s příznaky a nabídnout další podporu pro léčení, abyste se opět brzy cítili stabilně. Níže naleznete užitečné tipy a doporučení pro speciální cvičení ke zlepšení rovnováhy. Doufáme, že se brzy budete cítit lépe!

Co je Vertigo?

Někteří pacienti mají pocit, že se svět kolem nich točí. Jiní se cítí, jako by se jim země pod nohama přesouvala, jako kdyby měli upadnout nebo jako by jeli nahoru a dolů ve výtahu. Většina pacientů se však cítí „pouze“ tak nějak nestabilně a špatně.

Pocit závratě může mít mnoho různých forem, ale bez ohledu na to, jak ho lidé prožívají, ti, kteří jím trpí, mají pocit, že něco nemohou ovládat. Jejich smysl pro prostorovou orientaci nefunguje správně.

Vertigo může být příznakem mnoha různých onemocnění. Aby váš ošetřující lékař mohl zjistit, co ho způsobuje, bude vám pokládat různé otázky, jako například:

  • Jak byste popsal/a své pocity závrati?
  • Kdy k těmto pocitům dochází?
  • Co tyto pocity závrati způsobuje?
  • Jde o trvalou závrať nebo k ní dochází ve fázích?
  • Jak dlouho tyto fáze trvají?
  • Jaké další příznaky se u vás vyskytují?
vertigo_hand.jpg

Jaké druhy vertiga známe?

Pocit vertiga může mít určitý směr, jako je točení nebo kývání. Tyto formy jsou obvykle označovány jako druhy „vestibulárního vertiga“. Obvykle jsou způsobeny dysfunkcí rovnovážného systému ve vnitřním uchu. Někdy však problém pochází z určitých částí mozku.

Akutní případy vertiga mohou být často provázeny pocením, bušením srdce nebo nevolností, což může dokonce vést až ke zvracení. Když zavřete oči, vertigo přetrvává nebo se může ještě zhoršit. Máte pocit, že se nemůžete řádně pohybovat nebo zůstat ve vertikální poloze a proto ztrácíte pocit jistoty a bezpečí.

I po odeznění záchvatu vertiga může být stále obtížné zvedat předměty. Pocit závrati se může vrátit s větší intenzitou, když rychle pohnete hlavou nebo tělem, což je samozřejmě obzvláště problematické, pokud řídíte. Většinou však problémy vymizí během několika dnů nebo týdnů.

Lékaři zařazují nejasné pocity závratí mezi „nevestibulární závratě”. Pacienti popisují své pocity jako závrať, celkovou malátnost, obtížné soustředění nebo přechodnou ztrátu vědomí. Mohou se rovněž cítit nestabilně, když sedí nebo stojí.

Kývání

kývaní

Rotační
Veritgo

rotační

Vertigo
"nahoru a dolů"

nahoru-dolu

Jak se vertigo vyvíjí?

Každou sekundu část našeho mozku, která řídí rovnováhu, přijímá mnoho druhů informací o tom, jak se tělo a jeho části pohybují a kde se nacházejí. Nejdůležitějším senzorickým orgánem, který informuje o pohybech hlavy a zbytku těla, je rovnovážné ústrojí vnitřního ucha. Dává mozku vědět, kde tělo je a jak se pohybuje. Současně přichází další vstup pomocí očí. Svaly také vysílají do mozku informace o těle a jeho poloze. Například víme, zda máme nohy napjaté nebo ohnuté pod stolem, aniž bychom se museli podívat.

Nejdůležitější součástí našeho smyslu pro rovnováhu je mozek, který zpracovává a koordinuje všechny informace, které přijímá. Když všechno, tj. vstupní informace a způsob, jakým jsou zpracovávány, probíhá bez problémů, tři důležité funkce jsou vykonávány správně. Jednak nás rovnovážný systém informuje o poloze a pohybech těla a o našem prostředí. Za druhé, ovládá svaly, které regulují naši rovnováhu. Za třetí, řídí rovněž pohyby očí v jakémkoli směru, který je potřebný. Záměrné pohyby očí jsou rozhodující součástí toho, abychom neztratili smysl pro orientaci, když se podíváme například přes rameno.

Rovnovážné ústrojí vnitřního ucha

ustroji

Stručně řečeno, úkolem rovnovážného systému je poskytovat orientaci, jakož i regulovat rovnováhu a pohyby očí. Dysfunkce rovnovážného systému vnitřního ucha může způsobit vertigo nebo problémy s rovnováhou a také mimovolné pohyby očí.

Do mozku přivádí krev více než 600 km cév.

hlava

Jednou z příčin závrati může být náhlý problém s dostatečným přívodem krve do levého nebo pravého vnitřního ucha. Nedostatečný přívod krve do mozku nebo jiných orgánů, které regulují rovnováhu, může také způsobit záchvat vertiga.

Člověk má více než 600 kilometrů cév, které přivádějí krev do mozku. Pokud je přívod krve do mozku blokován, může to mít vliv na způsob, jakým jsou podněty zpracovány, což může ovlivnit pocit rovnováhy. Další příčinou může být zhoršení přívodu krve do vnitřního ucha. To také může způsobit nerovnováhu ve zpracování podnětů a vyvolat rotační vertigo. Závrať může být dále příznakem kardiovaskulárních (srdečně – cévních) problémů. Vertigo způsobené kardiovaskulárními poruchami může být provázeno příznaky, jako jsou dušnost a bušení srdce. Vertigo též mohou spouštět různé poruchy nálady. V tom případě je provázeno příznaky, jako je únava, depresivní nálady, nedostatek radosti nebo vnitřní nepokoj a větší podrážděnost.

Vertigo se často vyřeší během několika týdnů: rovnovážný systém těla rovnováhu obnoví. Obvykle se vše úplně vrátí k normálu. Když k tomu dojde, je to proto, že náš mozek může úspěšně kompenzovat narušenou funkci: mezi nervovými buňkami se vytvářejí nové vazby a stávající spojení jsou upravena. Schopnost mozku přizpůsobit se novým okolnostem a požadavkům je známá jako neuroplasticita. S věkem však dochází k poklesu neuroplasticity. Procesy vyvolávající závrať potřebují více času k nápravě, a kromě toho je často zapotřebí přijmout další opatření.

S přibývajícím věkem může být vertigo také součástí takzvané kognitivní dysfunkce mozku. Příznakem mohou být potíže, jako jsou poruchy paměti nebo špatné soustředění. Dalším faktorem je to, že senzorické vjemy nejsou u starších lidí zpracovávány tak rychle. Zpomalení přenosu informací mezi nervovými buňkami může vést též k pocitu nejistoty a závrati. Takové potíže jsou méně dramatické, ale často trvají déle. Lékaři na tento stav poukazují jako na chronické vertigo.

Depresivní nálady, stres nebo úzkosti mohou také vyvolat závratě. Nízký krevní tlak nebo dehydratace jsou dalšími faktory, které mohou způsobit vertigo nebo pocit přechodné ztráty vědomí.

Jak se vertigo léčí?

Nejlepším přístupem k léčbě vertiga je cílená léčba jeho příčiny, kterou odhalí lékařská vyšetření. Například, jestliže jsou příznaky závratě spojeny s nedostatečným prokrvením mozku nebo s poklesem jeho funkcí v souvislosti s věkem, jednou z možností léčby závratě je Tebokan®. Tebokan® obsahující speciální extrakt z ginkga EGb 761® zlepšuje průtok krve v mozku, a tím působí na jednu z hlavních příčin závratě. Tebokan® chrání nervové buňky a tím zvyšuje adaptační schopnost mozku. Pomáhá tak vyrovnávat poruchu rovnováhy a cvičení zaměřená na udržení rovnováhy bývají účinnější.
prokrveni

Tebokan® chrání nervové buňky a pomáhá lepší adaptaci mozku.

hlava

Tebokan® zlepšuje prokrvení mozku a vnitřního ucha.

Tebokan® je registrovaný lék s patentovaným extraktem z ginkga EGb 761®, který je vyráběn s použitím patentovaného a speciálně vyvinutého postupu.

Tebokan®  zlepšuje prokrvení mozku a pomáhá tak postiženým oblastem vnitřního ucha a mozku v regeneraci. Dále působí antioxidačně, ochraňuje nervové buňky, a může tak ovlivnit způsob, jakým jsou zpracovávány signály v mozku. Tebokan® EGb 761® je indikován k léčbě vertiga, které vzniká poruchou prokrvení nebo potížemi spojenými s vyšším věkem: zhoršenou funkcí mozku nebo vnitřního ucha.

Léčbu závratě přípravkem Tebokan® lze dále podpořit prováděním určitých cvičení zaměřených na rovnováhu. Návrhy na cvičení najdete na konci této brožury.

Nejdůležitějším faktorem je vaše aktivní účast. Měli byste se poradit se svým lékařem nejen v případě akutních závratí, ale také v případě, že trpíte chronickými potížemi s mírným pocitem nestability.

S přibývajícím věkem je to obzvlášť důležité, protože postupně narůstají rizika pádů a úrazů. Reakční doba starších je často pomalejší, což znamená, že důsledky pádů mohou být závažnější než u mladších osob. Následky se mohou pohybovat od malých zranění až po komplikované zlomeniny kostí. Včasné řešení závratí však může pomoci pádům a zraněním předcházet.?

Co jiného můžete ještě dělat?

Pokud jste v péči lékaře, můžete také provádět speciální cvičení, která mohou zvýšit vaše šance na rychlejší obnovení rovnováhy. Tato cvičení mohou zlepšit váš fyzický pocit rovnováhy, zejména pokud vaše potíže trvají dlouho.

Zobrazit cvikyCvičte pomocí naší aplikace
cviceni