Nemůžete si vzpomenout?
Špatně se soustředíte?

vertigo

10 x 10: Procvičování rovnováhy podle Hamanna

Provádějte tyto cviky jednou denně po dobu 10 dní. Budete potřebovat asi 10 minut denně. 
Nejjednodušším přístupem je cvičení nejprve vyzkoušet, a pak se rozhodnout, kdy a kde jej chcete provádět každý den.

1. Procvičování pohybů očí

1. a Pohybujte očima doleva a doprava
Držte vztyčený ukazováček těsně u nosu. Teď ho přesuňte asi o 10 cm od tváře. Loket ohýbejte v úhlu tak, aby byl pohyb pohodlný. Nyní pomalu přesuňte ukazováček asi 10 cm doleva. Pak jej posuňte o 10 cm doprava. Vždy očima sledujte pohyb prstu. Opakujte tyto pomalé pohyby zleva doprava desetkrát.
oci
1. b Pohybujte očima nahoru a dolů
Začněte stejně, jako u předchozího cvičení: ukazováček by měl být ve vzdálenosti asi 10 cm od nosu. Opět loket ohýbejte tak, abyste se cítili pohodlně. Nyní pomalu pohybujte ukazováčkem asi 10 cm směrem nahoru, potom zpět do středu a potom asi 10 cm směrem dolů. Ujistěte se, že očima neustále sledujete pohyb prstu. Tyto pomalé pohyby shora dolů opakujte desetkrát.

Ujistěte se, že pohybujete pouze očima, nikoli celou hlavou.
oci

2. Procvičujte pohyby hlavy

Začněte s pomalými pohyby hlavy a postupně zvyšujte tempo. Pohyby provádějte v rozsahu, ve kterém se cítíte pohodlně. Nenatáhněte si krční svaly. Cvičení je účinné, i když se provádí jemně.

2. a Pohybujte hlavou ze strany na stranu

Držte vztyčený ukazováček těsně u nosu. Teď ho přesuňte asi o 10 cm od tváře. Loket ohýbejte v úhlu tak, aby byl pohyb pohodlný. Nyní pomalu přesuňte ukazováček asi 10 cm doleva. Pak jej posuňte o 10 cm doprava. Vždy očima sledujte pohyb prstu. Opakujte tyto pomalé pohyby zleva doprava desetkrát.

2. b Pohybujte hlavou nahoru a dolů

Začněte stejně, jako u předchozího cvičení: ukazováček by měl být ve vzdálenosti asi 10 cm od nosu. Opět loket ohýbejte tak, abyste se cítili pohodlně. Nyní pomalu pohybujte ukazováčkem asi 10 cm směrem nahoru, potom zpět do středu a potom asi 10 cm směrem dolů. Ujistěte se, že očima neustále sledujete pohyb prstu. Tyto pomalé pohyby shora dolů opakujte desetkrát.

hlava_cviceni

3. Cvičení na rotaci těla

Zaujměte takovou polohu, abyste byli ve vzdálenosti 1 metru od nějakého předmětu v úrovni očí, jako je například rám okna nebo obrázek. Sledujte očima tento předmět tak dlouho, jak vám to během cvičení půjde. Stůjte na místě, otáčejte celým tělem do půlkruhu tak, že uděláte tři nebo čtyři malé kroky. Začněte malým úkrokem doprava pravou nohou. Pokračujte levou nohu a zároveň po celou dobu sledujte očima předmět, který jste si zvolili. Když jste dokončili půlkruh, vraťte se do výchozí polohy. Teď opět stojíte před předmětem, který jste si vybrali. Stále se dívejte na zvolený předmět, jak je uvedeno. Dle výše uvedeného návodu se pohybujte třikrát až čtyřikrát doprava a potom třikrát až čtyřikrát doleva
rotace

Nyní přejdeme k dalšímu cvičení. Začněte stejně jako v předchozím cvičení (tj. pohyb do půlkruhu a zároveň sledování zvoleného předmětu zrakem).

Jakmile jste dokončili půl otáčky vpravo, otočte hlavu z levého ramene na pravé rameno. Poté otočte tělo doprava v půlkruhu třemi až čtyřmi kroky, dokud nedokončíte poloviční otočení. Předmět, na který jste se zaměřili předtím, nyní můžete vidět přes pravé rameno. Dokončete otočení, dokud znovu nestojíte proti předmětu. Ujistěte se, že očima neustále sledujete svůj cíl.

Opakujte tyto otáčky desetkrát doprava a desetkrát doleva.

rotace

4. Změny polohy

Posaďte se na okraj postele, obě nohy jsou na podlaze. Nyní provedeme další tři cvičení.

1. Z polohy vsedě si lehněte na bok a počítejte do 30. Chcete-li, hlavu si můžete položit na polštář.
Potom se opět vraťte do polohy vsedě.

2. Nyní si lehněte na druhý bok.

3. Opět se posaďte. Při změně stran otáčejte hlavou mírně doleva a doprava v intervalech 15 sekund. Tato cvičení opakujte desetkrát.

Cvičte pomocí naší aplikace
cviceni