Zpět na stránku aplikace

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Pro společnost Johner Medical GmbH je důvěrnost a ochrana vašich údajů velmi důležitá. Naše společnost je výrobcem zdravotnické aplikace Tebokan® cvičení proti závrati (dále jen „aplikace“). V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vám chceme vysvětlit zpracování údajů v aplikaci.

Naše aplikace je zdravotnický prostředek ve formě softwarové aplikace, který je v souladu se zákonem a který obsahuje cvičení proti závrati k léčbě a sledování reakce na léčbu v případě benigního paroxysmálního polohového vertiga, akutního vestibulárního syndromu nebo chronických závratí. Správný program cvičení vyžaduje diagnózu a konzultaci s lékařem.

1. Uvedení do provozu a udělení souhlasu s podmínkami použití

Pokud jste aplikaci stáhli z některého z oficiálních obchodů s aplikacemi, musíte zadat následující údaje:

  • pohlaví
  • věkovou kategorii
  • diagnózu

Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom vám vybrali správný cvičební program, který se vám zobrazí v aplikaci. Vzhledem k tomu, že aplikace může být používána pouze jako zdravotnický prostředek v souladu s doporučením a diagnózou lékaře, jsme odkázaní na správnost vámi zadaných informací.

2. Zpracovávané údaje

Jsou shromažďovány a zpracovávány následující typy údajů o uživateli:

  • Údaje o uživateli: ID uživatele, datum registrace, udělení nebo neudělení souhlasu s přenosem údajů, věková kategorie (např. 50–59 let), pohlaví.
  • Údaje o léčbě: diagnóza, pokrok jedince při cvičení, průběh závratí.
  • Údaje o chybě aplikace.

Vaše údaje budou přeneseny, jakmile své mobilní zařízení připojíte online. ID uživatele tak bude znám pouze uživateli a společnosti Johner Medical GmbH. Tímto je zajištěna anonymizace údajů.

2.1 Oznamování chyb prostřednictvím služby Firebase Crashlytics

Abychom mohli zlepšit stabilitu a spolehlivost naší aplikace, spoléháme se na anonymizované oznamování chyb. K tomu používáme „Firebase Crashlytics“, službu společnosti Google Ireland Ltd., se sídlem na adrese Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „společnost Google“).

V případě chyby jsou anonymní informace přenášeny na servery společnost Google v USA (stav aplikace v době chyby, UUID instalace, sledování chyb, výrobce a operační systém mobilního telefonu, nejnovější oznámení v protokolu). Ve výjimečných případech mohou tyto údaje obsahovat osobní údaje. Zpracování těchto údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR a potřebujeme ho k tomu, abychom zlepšovali stabilitu a bezpečnosti aplikace. Máme na tom zvláštní zájem.

Shromažďování údajů můžete kdykoli zrušit deaktivací funkce „Odeslat zprávu o chybě“ v nastavení aplikací pro systémy iOS a Android.

Další informace o ochraně osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů ve službě Firebase Crashlytics na adresehttps://firebase.google.com/support/privacy a také na adrese https://docs.fabric.io/apple/fabric/data-privacy.html#data-collection-policies

3. Účel shromažďování či zpracování údajů

V závislosti na uvedené diagnóze závratě (benigní polohové vertigo, akutní vestibulární syndrom nebo chronické závratě) jsou nabízena vhodná cvičení a úspěšnost léčby je anonymně zapsána do protokolu a vyhodnocena. To se provádí za následujícími účely:

  • důkaz klinické účinnosti a její zlepšování
  • optimalizace použitelnosti aplikace
  • stanovení rozsahu použití

Naším cílem je navíc aplikaci neustále zlepšovat a ověřovat účinnost cvičení. Vaše zadané údaje mohou být proto použity anonymně pro účely analýzy a statistického vyhodnocení (tj. není možné vyvodit žádné závěry ohledně vaší identity).

Za tímto účelem se v anonymizované formě přenášejí a hodnotí údaje o používání aplikace, údaje o cvičení a údaje o průběhu závrati. S přenosem svých anonymizovaných údajů můžete buď udělit souhlas, nebo proti tomu vznést námitku.

Shromažďování, zpracovávání a používání údajů se uskutečňuje na základě vašeho souhlasu. Toto udělení souhlasu můžete kdykoli bez nepříznivých následků odvolat. Další zasílání údajů bude v takovém případě na stránkách aplikace technicky znemožněno.

4. Předávání údajů třetím stranám

Statistické údaje jsou také poskytnuty společnosti Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG. Děje se tak anonymně – není možné vyvodit žádné závěry ohledně vaší identity.

5. Právní základ pro zpracování údajů:

Zpracování údajů probíhá na základě uzavřené licenční smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).


6. Doba uložení a vymazání údajů:

Pro anonymizované údaje není stanovena žádná povinnost vymazání, protože se nevztahují k určité osobě.

7. Správce údajů:

Johner Medical GmbH
Frankfurt Office
Speicherstr. 16
60327 Frankfurt
Německo

E-mail: info@johner-medical.com
výkonný ředitel: Pierre Jäger

8. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

E-mail: datenschutz@johner-medical.com

9. Zabezpečení údajů:

Společnost Johner Medical GmbH a jí pověřený poskytovatel webhostingu chrání vám přenášené informace prostřednictvím technických a organizačních bezpečnostních opatření a bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována na základě vývoje technologií.


Přenos údajů prostřednictvím aplikace se uskutečňuje za použití šifrovacích mechanismů odpovídajících aktuálnímu stavu techniky.

10. Vaše práva jako dotčené osoby (práva subjektu údajů):

Máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracovávání údajů, a také právo na přenositelnost údajů.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem příslušným pro naši společnost je Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Hessen ve Wiesbaden. Kontaktní údaje najdete na adrese https://datenschutz.hessen.de/.